Wielki Czwartek - Ostatnia Wieczerza - Leonardo_Da_Vinci
Miejsca niezwykłe,  Szlaki pielgrzymkowe,  Ziemia Święta i Bliski Wschód

Wielki Czwartek w Jerozolimie

Wielki Czwartek rozpoczyna Triduum Paschalne, które doprowadzi nas do radości Niedzieli Zmartwychwstania.

Przywykliśmy myśleć o Świętach Wielkanocnych, jako Wielkiej Niedzieli i Poniedziałku Wielkanocnym. Czy jednak okres Świąt Zmartwychwstania Pańskiego nie zaczyna się wcześniej?

Oto wydarzenia Wielkiego Czwartku zapisane w jerozolimskich zaułkach. Naszym przewodnikiem będzie Ewangelia wg Św. Mateusza.

Pierwsze kroki skierujemy na Syjon Chrześcijański. Tak nazywa się wzgórze za murami starej Jerozolimy, za Bramą Syjońską.

Brama Syjońska w murach Jerozolimy nosi ślady ostrzelania w 1949 roku oraz w czasie Wojny Sześciodniowej w 1967 roku

W Starym Testamencie, od czasu zbudowania przez Salomona Świątyni Jerozolimskiej, nazwą „Syjon” określano wzgórze świątynne, później samo miasto i jego mieszkańców („córki Syjonu”, „dzieci Syjonu”). Określenie to jednak często ma znaczenie bardziej teologiczne niż geograficzne.

Tradycja chrześcijańska, wywodząca się z IV wieku nazywa Syjonem najwyższe wzgórze jerozolimskie z Wieczernikiem, skąd wyszło Nowe Prawo. Najbardziej okazałą budowlą na górze są wybudowane w 1906 roku przez niemieckich benedyktynów bazylika i klasztor Zaśnięcia Marii Panny.

Kościół Zaśnięcia NMP na Syjonie

Na zboczu wzgórza znajduje się także kościół św. Piotra in Gallicantu, w miejscu, gdzie według tradycji Piotr zaparł się Jezusa trzy razy.

Kościół św. Piotra in Gallicantu na zboczach Syjonu

.

Wieczernik

MK 14, 12-16

12 W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, zapytali Jezusa Jego uczniowie: «Gdzie chcesz, żebyśmy przygotowali Ci spożywanie Paschy?» 13 I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: «Idźcie do miasta, a spotka was człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim 14 i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi: Nauczyciel pyta: Gdzie jest dla Mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami? 15 On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujecie dla nas». 16 Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, a tam znaleźli [wszystko], tak jak im powiedział, i przygotowali Paschę”.

Wieczernik (łac.: Coenaculum), zwany także Salą na górze to według tradycji chrześcijańskiej miejsce, które należało do rodziny Św. Marka Apostoła. Tu Jezus umył uczniom nogi, odbywała się Ostatnia Wieczerza, Jezus ukazał się apostołom i gdzie nastąpiło zesłanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, a także wygłoszenie przez Piotra Apostoła kazania w tym dniu.  

Tradycja nazywa Wieczernik  „Matką wszystkich kościołów”, jako miejsce ustanowienia Eucharystii, kapłaństwa oraz zesłania Ducha Świętego.

Ostatnia Wieczerza  – Juan de Juanes, około 1562

.

Wieczernik obecnie

.

Gethsemani – Ogrójec
Wielki Czwartek - ogród oliwny

Mt 26, 36-46 Modlitwa i trwoga konania

36 Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł do uczniów: «Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił». 37 Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. 38 Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!» 39 I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty».

40 Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną? 41 Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe». 42 Powtórnie odszedł i tak się modlił: «Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich, i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja!» 43 Potem przyszedł i znów zastał ich śpiących, bo oczy ich były senne. 44 Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, powtarzając te same słowa. 45 Potem wrócił do uczniów i rzekł do nich: «Śpicie jeszcze i odpoczywacie? A oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. 46 Wstańcie, chodźmy! Oto blisko jest mój zdrajca».

Wielki Czwartek - bazylika Agonii
Bazylika Agonii w Gethsemani nazywana Kościołem Narodów
Wielki Czwartek kamien-Agonii.
Kamień Agonii, na którym Chrystus modlił się w Ogrójcu

.

Gethsemani, Grota Zdrady
Pocałunek Judasza, Giotto, Kaplica Scrovegni

Mt 26, 47-50 Pojmanie Jezusa

47 Gdy On jeszcze mówił, oto nadszedł Judasz, jeden z Dwunastu, a z nim wielka zgraja z mieczami i kijami, od arcykapłanów i starszych ludu. 48 Zdrajca zaś dał im taki znak: «Ten, którego pocałuję, to On; Jego pochwyćcie!». 49 Zaraz też przystąpił do Jezusa, mówiąc: «Witaj Rabbi!», i pocałował Go. 50 A Jezus rzekł do niego: «Przyjacielu, po coś przyszedł?» Wtedy podeszli, rzucili się na Jezusa i pochwycili Go.

.

.

W pałacu arcykapłana. Ciemnica

Mt 26, 57-68 Wobec Wysokiej Rady

57 Ci zaś, którzy pochwycili Jezusa, zaprowadzili Go do najwyższego kapłana, Kajfasza, gdzie zebrali się uczeni w Piśmie i starsi. 58 A Piotr szedł za Nim z daleka, aż do pałacu najwyższego kapłana. Wszedł tam na dziedziniec i usiadł między służbą, aby widzieć, jaki będzie wynik. 59 Tymczasem arcykapłani i cała Wysoka Rada szukali fałszywego świadectwa przeciw Jezusowi, aby Go zgładzić. 60 Lecz nie znaleźli, jakkolwiek występowało wielu fałszywych świadków. W końcu stanęli dwaj 61 i zeznali: «On powiedział: „Mogę zburzyć przybytek Boży i w ciągu trzech dni go odbudować”». 62 Wtedy powstał najwyższy kapłan i rzekł do Niego: «Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciwko Tobie?»

63 Lecz Jezus milczał. A najwyższy kapłan rzekł do Niego: «Poprzysięgam Cię na Boga żywego, powiedz nam: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży?» 64 Jezus mu odpowiedział: «Tak, Ja Nim jestem. Ale powiadam wam: Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego, i nadchodzącego na obłokach niebieskich». 65 Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: «Zbluźnił. Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo. 66 Co wam się zdaje?» Oni odpowiedzieli: «Winien jest śmierci». 67 Wówczas zaczęli pluć Mu w twarz i bić Go pięściami, a inni policzkowali Go 68 i szydzili: «Prorokuj nam, Mesjaszu, kto Cię uderzył?»

.

W pałacu arcykapłana. Na dziedzińcu

Łk 22, 54-62 Zaparcie się Piotra

54 Schwycili Go więc, poprowadzili i zawiedli do domu najwyższego kapłana. A Piotr szedł z daleka. 55 Gdy rozniecili ogień na środku dziedzińca i zasiedli wkoło, Piotr usiadł także między nimi. 56 A jakaś służąca, zobaczywszy go siedzącego przy ogniu, przyjrzała mu się uważnie i rzekła: «I ten był razem z Nim». 57 Lecz on zaprzeczył temu, mówiąc: «Nie znam Go, kobieto». 58 Po chwili zobaczył go ktoś inny i rzekł: «I ty jesteś jednym z nich». Piotr odrzekł: «Człowieku, nie jestem».

59 Po upływie prawie godziny jeszcze ktoś inny począł zawzięcie twierdzić: «Na pewno i ten był razem z Nim; jest przecież Galilejczykiem». 60 Piotr zaś rzekł: «Człowieku, nie wiem, co mówisz». I w tej chwili, gdy on jeszcze mówił, kogut zapiał. 61 A Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Wspomniał Piotr na słowo Pana, jak mu powiedział: «Dziś, zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz». 62 Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał.

Scena zaparcia się Św. Piotra na dziedzińcu kościoła Św. Piotra in Gallicantu
*

O wydarzeniach Wielkiego Piątku:

***

Jeśli choć raz w życiu odbędziesz pielgrzymkę do Ziemi Świętej , którą często określa się mianem „piątej Ewangelii”,  żadne święta nie będą już takie same. Bo oto wszystkie czytania Ewangelii przybiorą realny kształt, staną się konkretnymi miejscami pod palącym słońcem, w gwarze jerozolimskiej ulicy, w Betlejem czy wśród zielonych wzgórz Galilei. Bowiem On tu był.

*

Więcej na temat Via Dolorosa i pielgrzymowania po Ziemi Świętej – TUTAJ a także:

https://deon.pl/po-godzinach/gwar-chaos-i-slady-meki-jezusa,1539983

https://deon.pl/po-godzinach/podroze/ziemia-swieta-piata-ewangelia,1488257

***

Na koniec prośba:

Jeśli spodobał Ci się mój tekst będę wdzięczna za poświęcenie mi chwili uwagi:

·  Odezwij się proszę w komentarzu, to momencik, ale dla mnie to bardzo ważna wskazówka i motywacja.

·  Jeśli uważasz, że wpis ten jest interesujący na tyle, że warto się nim podzielić się z ze znajomymi – udostępniaj śmiało ! Dla mnie to ważny znak, iż ktoś docenia moją pracę. 

·  Bądźmy w kontakcie, jestem na Facebooku / fanpage’u i tu, ponieważ codziennie dzielę się tam nowymi zdjęciami, inspiracjami, ciekawymi opowieściami zasłyszanymi podczas podróży. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *